لیست قیمت خدمات بیندو

چاپ بر روی پارچه کنواس طبیعی مات ایرانی
  • متر مربعی : 170،000 تومان
چهارچوب ساخته شده از چوب روس خشک
  • ضخامت 1.5 سانتی متر : متر طولی 45،000 تومان
  • ضخامت 2.5 سانتی متر : متر طولی 55،000 تومان
  • ضخامت دیپ 4 سانتی متر : متر طولی 65،000 تومان

برای دریافت لیست قیمت به روز تابلو بوم ها، لطفاً از طریق چت آنلاین وب سایت و یا واتس آپ شرکت به شماره 02188528852 با ما در تماس باشید.